top of page

DATENSCHUTZ

Integritetspolicy

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:


Ferienwohnung Staberhof

Margarethe Heydebreck

Gut Staberhof
23769 Fehmarn

E-mail: m.heydebreck@t-online.de
Tel.:04371-3149

IMG_0121.jpg

Introduktion
Vi tar våra webbplatsanvändares integritet på stort allvar och har åtagit oss att skydda den information som användarna lämnar till oss i samband med att de använder vår webbplats. Dessutom har vi åtagit oss att skydda och använda din information i enlighet med gällande lagstiftning.

Den här sekretesspolicyn förklarar vår praxis för insamling, användning och utlämnande av din information genom användning av vår webbplats när du går in på vår hemsida via dina enheter.

Läs sekretesspolicyn noggrant och försäkra dig om att du förstår vår praxis när det gäller din information innan du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av tjänsterna innebär att du godkänner denna sekretesspolicy och eventuella ändringar av den.

I den här sekretesspolicyn får du veta följande.

-Vilka uppgifter vi samlar in

-Hur vi samlar in uppgifter

-Varför vi samlar in dessa uppgifter

-Vem vi delar uppgifterna med

-Hur vi använder cookies

-Hur länge uppgifterna sparas

-Hur vi skyddar uppgifterna

-Hur vi använder uppgifterna

-Uppdateringar eller ändringar av sekretesspolicyn

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Nedan följer en översikt över de uppgifter som vi kan samla in:

 

-Icke-identifierad och icke-identifierbar information som du lämnar under registreringsprocessen eller som samlas in genom användning av våra tjänster ("icke-personlig information"). Icke-personlig information identifierar inte vem den samlades in från. Icke-personlig information som vi samlar in består främst av teknisk och aggregerad användningsinformation.

Individuellt identifierbar information, dvs. all information som kan användas för att identifiera dig eller som skulle kunna användas för att identifiera dig med rimliga ansträngningar ("personuppgifter"). 

-Personligt identifierbar information som vi samlar in via våra tjänster kan innehålla information som begärs från tid till annan, t.ex. namn, e-postadresser, adresser, telefonnummer, IP-adresser med mera. När vi kombinerar personuppgifter med icke-personliga uppgifter kommer vi att behandla dem som personuppgifter så länge de kombineras.

-Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer vi att lagra den information som du lämnar i förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du lämnar där, för att kunna behandla förfrågan och för att kunna svara på eventuella följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.
De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade. 

-Förfrågan via e-post eller telefon
Om du kontaktar oss via e-post eller telefon kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att kunna behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) och/eller på våra legitima intressen (artikel 6.1 f DSGVO), eftersom vi har ett legitimt intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som skickas till oss. De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att stanna hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir oförändrade.

Hur samlar vi in uppgifter?
Nedan följer de viktigaste metoderna som vi använder för att samla in uppgifter:

 

-Vi samlar in uppgifter när du använder våra tjänster. När du besöker våra digitala tillgångar och använder våra tjänster kan vi samla in, registrera och lagra information om användning, sessioner och relaterad information.

-Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel när du kontaktar oss direkt via en kommunikationskanal (t.ex. ett e-postmeddelande med en kommentar eller feedback).

-Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig för våra tjänster via en tredjepartsleverantör som Facebook eller Google.

Varför samlar vi in dessa uppgifter?

Vi kan använda dina uppgifter för följande ändamål:

 

-för att tillhandahålla och driva våra tjänster;

-att inleda avtalsförhandlingar

-för att utveckla, anpassa och förbättra våra tjänster, och

-för att svara på din feedback, dina förfrågningar och förfrågningar och för att tillhandahålla hjälp;

-för att analysera mönster för efterfrågan och användning;

-för andra interna, statistiska och forskningsmässiga ändamål;

-för att förbättra vår datasäkerhet och våra möjligheter att förebygga bedrägerier;

-för att utreda överträdelser och upprätthålla våra villkor och policyer och för att följa tillämplig lag, reglering eller myndighetsförfrågan;

-för att ge dig uppdateringar, nyheter och annan information om våra tjänster.

 

Vem delar vi denna information med?

Vi kan komma att dela din information med våra tjänsteleverantörer för att kunna driva våra tjänster (t.ex. lagring av data via tredje parts webbhotell, teknisk support etc.).

 

Vi kan också lämna ut dina uppgifter under följande omständigheter: (i) för att utreda, upptäcka, förhindra eller vidta åtgärder avseende olaglig verksamhet eller annan oegentlighet; (ii) för att fastställa eller utöva våra rättigheter till försvar; (iii) för att skydda våra rättigheter, egendom eller personlig säkerhet och våra användares eller allmänhetens säkerhet; (iv) för att samla in, underhålla och/eller hantera dina uppgifter genom auktoriserade tredjepartstjänsteleverantörer (t.ex. molntjänsteleverantörer) där det är lämpligt för affärsändamål; (v) för att samarbeta med tredjepartstjänsteleverantörer för att förbättra din användarupplevelse. För att undvika tvivel kan vi överföra eller avslöja icke-personliga uppgifter till tredje part eller använda dem på något annat sätt efter eget gottfinnande.

 

Cookies och liknande teknik
När du besöker eller får tillgång till våra tjänster tillåter vi tredje parter att använda webbfyrar, cookies, pixeltaggar, skript och annan teknik och analystjänster ("spårningsteknik"). Dessa spårningstekniker kan göra det möjligt för tredje part att automatiskt samla in din information för att förbättra navigationsupplevelsen på våra digitala tillgångar, optimera deras prestanda och tillhandahålla en skräddarsydd användarupplevelse, samt för säkerhets- och bedrägeribekämpningsändamål.

 

Vi delar inte din e-postadress eller annan personlig information med annonsörer eller annonsnätverk utan ditt samtycke.

 

Hur länge kommer uppgifterna att sparas?

Observera att vi behåller de uppgifter vi samlar in så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, för att uppfylla våra juridiska och avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal.

Vi kan korrigera, ändra eller radera felaktiga eller ofullständiga uppgifter när som helst efter eget gottfinnande.

 

Hur skyddar vi uppgifterna?

Värdtjänsten för våra digitala tillgångar ger oss en onlineplattform genom vilken vi kan erbjuda våra tjänster till dig. Dina uppgifter kan lagras via vår hostingleverantörs datalagring, databaser och allmänna applikationer. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg och ger säker HTTPS-åtkomst till de flesta delar av deras tjänster.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i sekretesspolicyn och endast om vi är övertygade om att:

 

-Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal (till exempel för att tillhandahålla dig tjänsterna själva eller kundvård eller teknisk support);

-Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla relevanta rättsliga eller regleringsmässiga skyldigheter, eller

-Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja våra legitima affärsintressen (förutsatt att detta alltid sker på ett sätt som är proportionerligt och respekterar dina dataskyddsrättigheter).

 

Rätt att begränsa behandlingen

Du kan:

-begära en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas eller inte och begära tillgång till dina personuppgifter och till viss ytterligare information;

-begära att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format;

-begära rättelse av dina personuppgifter som vi har lagrat;

-begära att dina personuppgifter raderas

-invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

-begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller

-lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Observera dock att dessa rättigheter inte är obegränsade och att de kan vara föremål för våra egna legitima intressen och lagstadgade krav. Om du har några allmänna frågor om de personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem, vänligen kontakta oss på det sätt som anges nedan.

 

Uppdateringar eller ändringar av sekretesspolicyn

Vi kan revidera denna sekretesspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande, och den version som publiceras på webbplatsen kommer alltid att vara aktuell (se "Status"). Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Vid väsentliga ändringar kommer vi att lägga ut ett meddelande om detta på vår webbplats. Om du fortsätter att använda tjänsterna efter att ha meddelat om ändringar på vår webbplats innebär det att du bekräftar och accepterar ändringarna i sekretesspolicyn och att du samtycker till att vara bunden av villkoren i dessa ändringar.

 

Kontakta

Om du har några allmänna frågor om tjänsterna eller den information vi samlar in om dig och hur vi använder den, vänligen kontakta oss på:

 

Namn: Margarethe Heydebreck

Adress: Gut Staberhof 23769 Fehmarn

E-postadress: m.heydebreck@t-online.de

bottom of page